Plastične septičke jame

Plastične septičke jame su horizontalni rezervoari cisterne ili vertikalni ukopavajući rezervoari od polietilena visoke gustine (PEHD) septičke jame mogu biti: neprotočne, prelivne, sa ili bez pregrada itd. vodopropustajuce . Plastične septičke jame se najčešće koriste kao za domaćinstva, kuće i vikendice za restorane za odmarališta, hotele, motele i druge objekte Plasticne septicke jame su jeftinije i…

Opširnije