Bunari za vodu
Bunari za vodu
Bubari za vodu

Bunari za vodu se proizvode se od polietilena visoke gustine PEHD. Laka montaže, nisu ptrebni dodatni  građevinski radovi poput zidanja ili betoniranja. Ugradnja bunara je jednostavna, a održavanje je još lakše. Jeftinije, brže, bunar se brzo stavlja u funkciju. Velika je slićnost i isti su kao rezervoari za vodu.

Bunari za vodu prednosti

Na zidove bunara mogu a se ugrade i penjalice, tako a se možete lako spustiti u bunar radi eventualnog kasnijeg čišćenja i slično. Dubina bunara je neograničena jer se elementi mogu spajati i variti jedan na drugi bez obzira na dubinu na kjojoj se nalazi voda. Praktično i jeftino rešenje za vaše probleme sa vodom.