tabarka za kazan

Tabarka za pečenje rakije se proizvodi od polietilena visoke gustine PEHD. Tabarka za kazan služi za destilaciju vode i rakije. Kroz spiralnu cev prolazi para koja se hladi vodom koja se nalazi u tabarci i kondezat odnosno rakija izlazi na lulu. Mi pravimo plastične tabarke odnosno vršimo zamenu dotrajalih, a veličina tabarke zavisi od konstrukcije prethodne.  Pravi se na isti način kao i plastične kace ili plastični rezervoari. Po želji kupca možemo napraviti i tabarke veće zapremine, znak da je loše dimezionisana tabarka i da treba da bude veće zapremine je ako na lulu izlazi para. Ovo se može desiti ali ređe samo kod prepeka rakije.

tabarka za kazanPlastične tabarke osobine

Plastične tabarke su dugotrajne, imaju iste osobine kao plastične kace, otporne su na sve uticaje, iako ne zahtevaju skladištenje jer im ni sunce, a ni niska temperatura ne mogu ništa, lagane su su pa je samim tim i manipulacija lakša sa njima.

Vreme je da metalnu tabarku zamenite našom plastičnom koje neće zarđati, a ne treba ni da se farba. Dopremite kod nas vašu staru tabarku mi ćemo vam je zameniti novom.