Plastične septičke jame

Plastične septičke jame su horizontalni rezervoari cisterne ili vertikalni ukopavajući rezervoari od polietilena visoke gustine (PEHD) septičke jame mogu biti: neprotočne, prelivne, sa ili bez pregrada itd. vodopropustajuce .Plastične septičke jame se najčešće koriste kaoza domaćinstva, kuće i vikendiceza restoraneza odmarališta, hotele, motele i druge objektePlasticne septicke jame su jeftinije i brze do septicke jame sa…

Opširnije