elipsasti-rezervoari
Elipsasti plastični rezervoari

Elipsasti rezeorvari proizvode se od polietilena visoke gustine PEHD, i istih su osobina kao plastični rezervoari, pravimo ih u standarnim zapreminama od 500 do 5000 litara. Ovi rezervoari se najviše koriste u domaćinstvima koja su ograničena sa prostorom, praktični su jer ne zauzimaju mnogo prostora

Kao i rezeorvari i cisterne elipsasti rezervoari se izrađuju sa dodatnim priključcima za dovod i odvod, nivokazima za merenje količine sadržaja, mogu biti ojačani po potrebi i želji kupca. Postavljaju se na ravnu površinu i uglavnom su nadzemni.

DA napomenmo još jednom da su ovi rezervoari apsolutno isti kao i klasični vertikalni rezervoari, ali da je njihova prenost jer zauzimaju uži prostor, mogu da uđu u neke prostorije, mogu da prođu kroz vrata na prostorijama.